szybki kontakt

» O firmie, lista referencyjna


Integrum Consulting zatrudnia specjalistów, którzy są absolwentami kierunków
związanych z ochroną środowiska, posiadającymi uprawnienia wojewody w zakresie
sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

Świadczymy usługi na terenie całego kraju

Lista Referencyjna

RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO:
 • biogazowni, Rogoźno.
 • elektrociepłowni biogazowej z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, Zagwiździe.
 • na obszar NATURA 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu usługowego - schroniska turystycznego, Świeradów Zdrój.
 • dla przedsięwzięcia p.n. Instalacja do produkcji suplementów diety, Wrocław.
 • inwestycji p.n. Zmiana sposobu użytkowania, wraz z przebudową budynku produkcyjnego na obiekt służący tymczasowemu gromadzeniu odpadów, Wałbrzych.
 • dla Tężni w Pyrzycach.
 • dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Zakładów Przetwórstwa Mięsnego "TARCZYŃSKI" S.A.
 • fabryki mebli ogrodowych w Nadolicach Wielkich
 • przedsięwzięcia produkcyjnego p.n. Uruchomienie produkcji paneli stalowych do sprzętu AGD.
 • gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kosatka, gmina Brąszewice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią kanalizacyjną
 • zakładu produkcji betonu firmy Sanbet Fabryka Betonu w Stanowicach k/Oławy
 • drogi gminnej w miejscowości Kamionka, gmina Pątnów
 • fabryki mebli ogrodowych w Kunicach
 • inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Praszka, Gorzów Śląski i Radłów
 • o oddziaływaniu na środowisko inwestycji p.n. Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 4524E Mierzyce - Przywóz - Toporów.
 • inwestycji p.n. Przebudowa drogi gminnej nr 101046 O Żytniów - Stawki Żytniowskie - Żurawie, gmina Rudniki
 • inwestycji p.n. Remont i modernizacja basenu w Międzylesiu
 • inwestycji p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249F Cybinka - Sądów - Radzików - Jerzmanice Lubuskie, gmina Cybinka
 • siedziby firmy Bickhardt Bau Polska Sp. z o. o. w Siechnicach przy ulicy Kwiatkowskiego
 • budynku inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej oraz biogazowni rolniczej w Gozdowie, gmina Września
 • inwestycji p.n. Przebudowa drogi gminnej nr 101046 O Żytniów - Stawki Żytniowskie - Żurawie, gmina Rudniki
 • stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w Nowym Śleszowie, gmina Żórawina
 • ulicy stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 25 od Alei Wojska Polskiego do ulicy Poznańskiej w Kaliszu
 • zakładu produkcyjnego mebli z płyt wiórowych z budynkiem socjalno-biurowym firmy Mebbel Sp. z o. o. w Długołęce k/Wrocławia
 • zespołu budynków inwentarskich do intensywnej hodowli brojlerów w miejscowości Lipno Wieś gmina Lipno
 • budynku handlowo-serwisowego z serwisem maszyn budowlanych w Długołęce
 • salonu samochodowego Honda wraz z serwisem w Długołęce k/Wrocławia
 • wiaduktu w ciągu ulicy Sulechowskiej oraz ulicy Sulechowskiej na odcinku od wiaduktów do ulicy Urszuli w Zielonej Górze
 • stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej w Łęgu przy ul. Polnej 12A gmina Jelcz Laskowice
 • zakładu produkcji fryt ceramicznych w Niewiadowie, gmina Ujazd
 • gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rychłocice, gmina Konopnica
 • zakładu produkcji mebli w miejscowości Puszcza Mariańska
 • zakładu produkcji opakowań z folii we wsiach Czyste i Czerwonka Parcele, gmina Sochaczew
 • budynku inwentarskiego położonego w Smolnej k/Oleśnicy
 • drogi gminnej w miejscowościach Kolonia Pątnów - Parcela Bieniec - Bieniec Mały, gmina Pątnów
 • WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO dla zespołu pięciu budynków inwentarskich do hodowli brojlerów w miejscowości Lipno Wieś,
 • WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie siedziby firmy Bickhardt Bau Polska Sp. z o. o., hala wielofunkcyjna i budynek biurowy"
 • PROGNOZA O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lidzbark Warmiński
 • PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biskupiec
 • ZGŁOSZENIE instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza - odciągi spalin ze stanowisk diagnostyczno-naprawczych w salonie i serwisie samochodowym AUTOART Jaremko we Wrocławiu

 • oraz wiele innych opracowań środowiskowych.
« wstecz
formularz kontaktowy

Imię:

Telefon:

Email:*

Treść zapytania:*

Wpisz wynik działania: 2 plus 2 *

* pola wymagane

Uwaga! Zmiana USTAWY O ODPADACH!

Z dniem 8 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa USTAWA O ODPADACH.

Zgodnie z artykułem 232 w/w ustawy zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie starej ustawy o Odpadach stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadówzezwoleniami na przetwarzanie odpadów. Najważniejszy jest jednak zapis, że zachowują one ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej USTAWY O ODPADACH.

W praktyce oznacza to, że z dniem 8 stycznia 2015 roku pozwolenia te tracą ważność i należy uzyskać nowe zezwolenia - zgodnie z nową USTAWĄ O ODPADACH.
IntegruM ConsultinG
ul. Piławska 8/20
50-538 Wrocław
email: integrum@integrum.wroclaw.pl
kom. 783 009 008
tel. 71 769 84 67

Projekt strony internetowej: Pol-Media strony internetowe