szybki kontakt

» Zmiany w pozwoleniach zintegrowanych IPPC, nowe Prawo Ochrony Środowiska


Szanowni Państwo,

Dnia 5 września 2014 r. wchodzą zmiany w Prawie Ochrony Środowiska, które wynikają z wdrożenia przez Polskę przepisów dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Dyrektywa ta zwana dyrektywą IED pociąga za sobą nowe obowiązki dla instalacji IPPC.

W praktyce oznacza to, że Prowadzący instalację będą zobligowani do dostosowania ich do nowych wymagań w tym wdrożenia konkluzji BAT maksymalnie do 4 lat od dnia wejścia nowych przepisów. Dodatkowo do 6 lipca 2015 r. około 200 istniejących instalacji (znajdujących się w zakresie nowej dyrektywy IED) będzie musiało uzyskać pozwolenie zintegrowane.

W przypadku instalacji, które już posiadają pozwolenie zintegrowane, a wygasa ono w najbliższym czasie również należy uzyskać nowe pozwolenie zintegrowane, które zawierać będzie wszelkie nowe wymagania określone w zmienionym Prawie Ochrony Środowiska.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego zawierać powinien tzw. Raport początkowy. Jest to dokument zawierający informacje o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko przed uruchomieniem instalacji. Raport początkowy sporządza się w przypadku gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Ze względu na konieczność wykonania badań i analiz oraz opracowania danych do Raportu początkowego przewidywany czas jego wykonania może wynieść nawet 6 miesięcy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem pozostałych informacji na temat pozwolenia zintegrowanego oraz niezobowiązującej całkowicie DARMOWEJ OFERTY na jego wykonanie prosimy o kontakt z działem obsługi - kontakt« wstecz
formularz kontaktowy

Imię:

Telefon:

Email:*

Treść zapytania:*

Wpisz wynik działania: 2 plus 2 *

* pola wymagane

Uwaga! Zmiana USTAWY O ODPADACH!

Z dniem 8 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa USTAWA O ODPADACH.

Zgodnie z artykułem 232 w/w ustawy zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie starej ustawy o Odpadach stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadówzezwoleniami na przetwarzanie odpadów. Najważniejszy jest jednak zapis, że zachowują one ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej USTAWY O ODPADACH.

W praktyce oznacza to, że z dniem 8 stycznia 2015 roku pozwolenia te tracą ważność i należy uzyskać nowe zezwolenia - zgodnie z nową USTAWĄ O ODPADACH.
IntegruM ConsultinG
ul. Piławska 8/20
50-538 Wrocław
email: integrum@integrum.wroclaw.pl
kom. 783 009 008
tel. 71 769 84 67

Projekt strony internetowej: Pol-Media strony internetowe